SDG 15- De jongste SDG-Held Ize (7 jaar) eet bloemen en ze wilt goed voor de natuur zorgen.