SDG 12 – Anna van Gerve, Eingenares Kaplum (Duurzaam speeldgoed).