Global Goals Grid

Woningcorporatie van Alckmaer

Woningen verhuren

Over Ons

Van Alckmaer is de oudste woningcorporatie van Alkmaar. Wij verhuren woningen, ook aan mensen die het zelfstandig op de woningmarkt niet redden. We doen dit met een hart voor wonen. We vinden het belangrijk om de huurprijs laag te houden en ons in te zetten voor prettige en levensloopbestendige wijken. Ook hebben wij een hart voor monumenten. Wij zien het als onze plicht om ervoor te zorgen dat panden met een historische waarde behouden blijven.