Global Goals Grid

Stichting prakkie072

Stichting prakkie072

Gezinnen in de minima van gratis voedsel voorzien

Over Ons

Stichting Prakkie 072 zet zich met 7 vrijwilligers in voor deze mensen. Mensen die tussen wal en schip raken bij de voedselbank. De stichting heeft op dit moment ruim 1570 leden waarvan wij 70 gezinnen in de minima, 7 dagen in de week, van gratis voedsel voorzien, (gedoneerd door diverse donateurs).

Stichting Prakkie 072 is een non-profit stichting

geen eigen vermogen
geen schulden
geen loonkosten
geen opslagkosten
geen subsidie van gemeente
we werken uitsluitend met vrijwilligers
we verstrekken voedsel dat door bedrijven/particulieren gedoneerd wordt
we verstrekken uitsluitend gratis voedsel
we verdelen het voedsel zo eerlijk mogelijk
Stichting Prakkie 072 heeft de volgende hoofddoelstellingen:

het voorkomen van verspilling van goed voedsel
het bieden van directe voedselhulp aan mensen in de minima
kinderen met een warme maaltijd naar bed te laten gaan
mensen in hun waarde laten
Stichting Prakkie 072 vindt dat het volgende deze mensen niet ontnomen mag worden (zolang de financien het toelaat):

zo vaak mogelijk/dagelijks (vers) voedsel
kinderverjaardag (thuis en trakteren op school)
tussendoor een extra levensmiddelenpakket
paasontbijt
kerstpakket
samenzijn met andere leden (zomeractiviteit)
nieuwe kleding voor de kinderen
Onze droom

Voor deze droom heeft Stichting Prakkie 072 passend vervoer nodig. De afgelopen jaren is het vervoer van donaties gedaan met privéauto’s. Deze zijn te klein voor grote donaties waardoor het niet meer veilig is om te rijden en hiermee de stichting soms donaties misloopt.

Wilt u ons ondersteunen om onze droom werkelijkheid te laten worden, zodat wij de leden kunnen blijven helpen?