Global Goals Grid

Stadswerk 072

Samen bouwen aan een groene stad

Over Ons

Openbaar groen speelt een belangrijke rol bij het beperken van wateroverlast en hittestress als gevolg van klimaatverandering. Daarnaast biedt het mooie oplossingen voor het vasthouden van water in de wijk. Bij het reconstrueren en opnieuw inrichten van het openbaar groen houden we met verschillende zaken rekening, zoals:

  • De identiteit van de wijk
  • De functies van het groen
  • Het verminderen van verharding
  • Goede groeiplaats van bomen en beplanting
  • Biodiversiteit
  • Natuurvriendelijke oevers en verbindingszones