Plastic Recycle Werplaats

Plastic Recycle Werplaats

Afval als verbinder

Kom naar Plastic Recycle Werkplaats Kooimeer

De Plastic Recycle Werkplaats is een ontmoetingsplek in de wijk Kooimeer met zwerfafval als verbindende factor. De werkplaats is gebaseerd op het concept Precious Plastic.

Door middel van machines kan plastic lokaal verwerkt worden tot nieuwe producten. Onder begeleiding van de Kaasfabriek hebben de jongeren meegebouwd aan de opbouw van de machines. Scholen en bewoners uit wijk kunnen deelnemen aan workshops om de machines te leren gebruiken.