Global Goals Grid

Pangea Incubator

Pangea Incubator gelooft dat ondernemers, met name nieuwkomers, onze economie en samenleving verrijken en inspireren.

Pangea Incubator erkent haar maatschappelijke verantwoordelijkheid, niet alleen binnen haar zakelijke context maar ook daarbuiten. Als sociale coöperatie in Alkmaar biedt Pangea Incubator nieuwkomers de mogelijkheid om een eigen bedrijf te starten terwijl ze hun bijstandsuitkering behouden.

Pangea Incubator, als initiator van zakelijke kansen voor nieuwkomers, wil een voorbeeld zijn voor sociale integratie en economische zelfredzaamheid. Het coöperatieve model fungeert als ontmoetingsplaats en kweekvijver voor ondernemerschap, ongeacht achtergrond, geslacht of leeftijd.