Global Goals Grid

Over Ons

Alkmaar is een moderne gemeente, die duurzaamheid belangrijk vindt.

Daarbij geven we zelf het goede voorbeeld, maar we vragen ook iets van onze inwoners en ondernemers.

Samen werken aan 17 duurzame doelen

Alkmaar hijst, samen met 70 gemeenten vandaag de vlag voor de Global Goals.

Met de 17 doelen van de Global Goals wordt gezamenlijk gestreefd naar onder andere klimaatverandering en beëindiging van armoede en ongelijkheid in 2030. 

Het college van Alkmaar besloot op 4 december 2018 deel te nemen aan de Global Goals Campagne en Alkmaar het predicaat ‘Global Goals Gemeente’ te laten dragen. Alkmaar committeert zich hiermee aan het doel om in breder verband te kijken naar duurzame ontwikkeling en hiermee aan de slag te gaan. De Global Goals for Sustainable Development zijn in 2015 door alle lidstaten van de Verenigde Naties aangenomen als gezamenlijke speerpunten.

 

Voorbeelden van deze doelen zijn duurzaam onderwijs en een leven lang leren, duurzame energie voor iedereen en een maatschappij waarin iedereen mee doet.

“Het is mooi dat wij als gemeente deze 17 doelen delen. Iedereen kan zo meehelpen ze te realiseren. Samen met de inwoners en ondernemers gaan we aan de slag in de Innovatieraad. Zo dragen we bij aan een duurzaam Alkmaar”.

Wethouder Duurzaamheid Christian Braak-

 Innovatieraad Alkmaar

De innovatieraad werkt op meerdere manieren aan de doelen van deze campagne. Bijvoorbeeld door ruimte te maken voor lokale initiatieven. Hiervoor werkt de gemeente samen met inwoners en ondernemers in de Innovatieraad. De Innovatieraad gaat initiatieven ondersteunen en aan elkaar verbinden om de impact ervan te vergroten. Zo wordt de energie van inwoners, bedrijfsleven en gemeente gebundeld. In de Innovatieraad Alkmaar hebben vertegenwoordigers van Alkmaarse ondernemers, Alkmaarse bewoners en de gemeente Alkmaar een zetel. Maandelijks komt de Innovatieraad bijeen.

 

Duurzame activiteiten

Daarnaast heeft Alkmaar projecten uit het duurzaamheidsprogramma, die zich vooral richten op CO2-reductie en energiebesparing. Ook maakt de gemeente de collectieve inkoop van zonnepanelen mogelijk voor haar inwoners en is er met ondernemers een eerlijk-winkelen-route samengesteld. Op www.alkmaar.nl/globalgoals is alles te vinden over de Alkmaarse invulling van de Global Goals en de Innovatieraad.

Vlaggendag 25 september

Op 25 september 2019 is het vier jaar geleden dat de Global Goals door de Verenigde Naties zijn aangenomen. Alkmaar is er trots op bij te dragen aan het behalen van de duurzaamheidsdoelen. Om aandacht te genereren voor de Global Goals-Campagne hangt de Global Goals-vlag uit op het stadhuis. Dit doet de gemeente Alkmaar samen met 70 andere gemeenten die zich inzetten voor de Global Goals.