Global Goals Grid

Gebiedsteam

Samen werken voor een veilige en fijne buurt

Over Ons

Bewoners, ondernemers en organisaties weten het beste wat er leeft in een gebied en kunnen en willen vaak veel zelf doen.

De gemeente werkt samen met inwoners, dorps- en wijkraden, ondernemers, scholen, politie en anderen aan een veilige en fijne buurt. Een buurt waar mensen prettig wonen en goed kunnen ondernemen. Dat noemen we ‘gebiedsgericht werken’. Gemeente Alkmaar heeft 5 gebiedsconsulenten. Zij zoeken de samenwerking met u op, kijken wat uw buurt nodig heeft en verkennen samen met u de mogelijkheden om bewonersinitiatieven te realiseren.