Global Goals Grid

EnergyGo

Koele warmtenetten

Over Ons

We werken aan een integrale verkenningsstudie naar koele warmtenetten. Dit project is ontstaan na de resultaten van onze gezamenlijke wijkstudie in Buiksloterham te Amsterdam. Deze sluiten goed aan op de huidige studies om aardgasloze wijken te realiseren.

Daarnaast hebben we de afgelopen jaren tools, trainingen en processen ontwikkelt om mensen te helpen met het verduurzamen van een gebied, gebouw en /of organisatie.

We benaderen nog altijd met dezelfde drive en plezier de integrale oplossingen om flexibel en zelfvoorzienend energiesysteem te realiseren. Uiteraard samen met de betrokken mensen en bedrijven!