Global Goals Grid

De Groene School

De Groene School

Educatieve activiteiten

Over Ons

De Groene school is een platform en samenwerkingsverband met als doelstelling de leer – leef- en werkomstandigheden te verbeteren in het basisonderwijs en kinderopvang. Wij willen inspireren, informeren en adviseren op het vlak van gezondheid, veiligheid en duurzaamheid.