Global Goals Grid

Alkmaar Zaanstreek Foundation

AZ is zich bewust van haar maatschappelijke functie

Over Ons

AZ is zich bewust van haar maatschappelijke functie, op maar zeker ook buiten het voetbalveld. AZ hoort bij Alkmaar en bij de regio Noord-Holland. De spelers en trainers van AZ hebben een voorbeeldfunctie. Veel mensen zijn trots op de club. Het AFAS Stadion is een ontmoetingsplaats voor alle lagen van de bevolking, ongeacht leeftijd, sekse en afkomst.

Voetbal is bij uitstek geschikt om mensen met elkaar te verbinden en heeft een unieke kracht. AZ wil deze kracht inzetten om positieve maatschappelijke impact te vergroten. 

De AZ Foundation focust zich op drie pijlers:

1. Participatie
AZ helpt kinderen en volwassenen hun eigen talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Hierdoor beschikken zij over de juiste vaardigheden om beter deel te nemen aan de maatschappij. 

2. Verbinding
In een samenleving waar mensen op zoek zijn naar saamhorigheid zorgt het betaald voetbal voor verbinding. AZ inspireert, enthousiasmeert en verbindt mensen.

3. Inclusie
AZ streeft naar een thuis voor iedereen en waar begrip is voor elkaar. Een plek waar iedereen zich welkom moet voelen ongeacht sekse, afkomst en leeftijd.