Jongeren gemeenteraadsverkiezingen debat: “De wereld veranderen doe je lokaal”

ALKMAAR – De stem van de jongeren is zo belangrijk en jongeren worden (nog) niet goed gehoord, vindt JPRA (jongeren platform regio Alkmaar). Daarom organiseerde dit platform samen met Clientbelang en SDG Nederland een jongerenverkiezingsdebat.

Jongerenverkiezingsdebat met 9 partijleden

De jongeren spraken zich uit over de weinig concrete acties van de raad en waarom jongeren die op straat lopen allemaal als “tuig” worden gezien en moeten worden aangepakt. Jongeren van Safe Space benadrukten dat naast een regenboogbankje en zebrapad ook meer steun willen voor de steeds groeiende groep jongeren die anders worden gezien dan “normaal”. Daarnaast worden jongeren die al actief betrokken zijn bij de stad bereikt, maar wat doet de gemeenteraad om de anderen te bereiken?

De belofte dat er meer energie gestoken gaat worden in het opnieuw opstarten van een jeugdraad werd goed ontvangen. Wel werd de vraag gesteld of er dan een vast aanspreekpunt is binnen de gemeente, concrete verwachtingen worden voorgelegd en er een budget is om jongerenprojecten uit te voeren.

Thema’s
Door heel Nederland werden afgelopen week jongerendebatten georganiseerd waarbij onderwerpen die jongeren aangaan worden besproken, zoals sociale woningen, jeugdzorg, diversiteit en cultuur. Allemaal thema’s die passen bij Global Goals Gemeente Alkmaar. #sdgs

Oproep
Mena Leila Kilani van Innovatieraad Alkmaar: “De vertegenwoordiging van Alkmaar zie je niet terug in de raad. Daarom de oproep aan de raad om de jongeren actief op te zoeken. Dan krijgen we een inclusieve stad.”

De livestream is terug te zien op website JPRA

Rodi Media artikel Jongeren: ‘De wereld veranderen doe je lokaal’